Prihláška na Jarné tábory


Výber tábora podľa druhu tábora

Pri prihlasovaní vyberte tábor, na ktorý chcete svoje dieťa, seba alebo rodinu prihlásiť. Niektoré podujatia a aktivity s rovnakým názvom sa konajú v rôznych termínoch, preto pri výbere dajte pozor aj na termín, o ktorý máte záujem. V zmysle obchodných podmienok je prihlásenie na strane organizátora aj účastníka záväzné po doručení prihlášky a uhradení zálohy z účastníckeho poplatku v deklarovaných čaových lehotách. Odporúčame dôkladne sa oboznámiť s popisom a podmienkami podujatia alebo aktivity o ktorú máte záujem.
Ak je tábor obsadený, nie je možné sa doňho prihlásiť, systém vám daný termín nedovolí vybrať. Tábory, v ktorých sú ešte voľné miesta je možné v ponuke pri prihlasovaní vybrať a nie je potrebné overovať, či je dieťa prihlásené

Aktivita:

Termín:

Prosím zvoľte tábor

Cena Tábora:

Prosím zvoľte tábor


Informácie o dieťati.

Ak prihlasujete viac detí, je potrebné prihlásiť každé dieťa samostatne

V prípade prihlásenia dieťaťa na aktivity určené iba pre deti je potrebné každé dieťa prihlásiť zvlášť. Uvedené informácie sú potrebné pre vedenie agendy a úkony spojené s organizačným zabezpečením. Rodič odoslaním formulára súhlasí so spracovaním osobných údajov dieťaťa v súvislosti s nevyhnutnými úkonmi spojenými s organizáciou podujatia.

Vek dieťaťa *

Informácie o zákonnom zástupcovi.

Vyplňte kontaktné informácie o zákonnom zástupcovi, s ktorým budeme komunikovať vo veci organizačných a formálnych záležitostí spojených s podujatím. Uvedené informácie budú použité výlučne s organizáciou podujatia a s informovaním zákonného zástupcu o plánovaných podujatiach. Zákonný zástupca odoslaním formulára súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle uvedeného.



(chronické choroby, alergie, obmedzenia a iné)





Priestor pre poznámky a otázky.

Uveďte informácie ktoré považujete za dôležité, individuálne požiadavky, v prípade nejasností otázky na ktoré žiadate odpovede. Na otázky ohľadom informácií, ktoré nie sú uvedené v popise podujatia sa budeme snažiť odpovedať čo najskôr.

    

  • Odoslaním formulára zákonný zástupca záväzne prihlasuje svoje dieťa do vybraného letného prímestského tábora.
  • Odoslaním formulára zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných údajov dieťaťa, informovaním zákonného zástupcu o podujatiach organizátora tábora, s vyhotovovaním audio, foto a videozáznamov z priebehu tábora s vyobrazením dieťaťa a so zverejnením týchto výstupov v rámci propagácie a dokumentácie táborov
  • Odoslaním formulára zákonný zástupca súhlasí s realizáciou tábora v zmysle uvedeného popisu s možnosťou zmeny programu na základe objektívnych okolností s dodržaním konceptu tábora.
  • Odoslaním formulára zákonný zástupca súhlasí s úhradou tábora v zmysle pokynov, ktoré budú obratom po odoslaní formulára doručené zákonnému zástupcovi na ním zadanú mailovú adresu. Ak Vám tieto pokyny neprídu (skontrolujte aj schránku SPAM), kontaktujte nás mailom na info@taborykosice.sk
  • Odoslanie formulára je pred uhradením tábora posledným krokom, NEVYŽADUJEME UŽ ŽIADNU PRIHLÁŠKU V TLAČENEJ FORME, posledným krokom zo strany zákonného zástupcu je úhrada tábora. Najneskôr 7 dní pred konaním tábora pošleme mailom organizačné pokyny, orientačný program, informácie k nástupu a pod.
Odoslaním formulára zákonný zástupca prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.



  




Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.