Prihláška na jednodňový výlet:

Termín výletu:

Cena za výlet:

26,- €Informácie o dieťati (účastnikovi).

Ak prihlasujete viac detí (účastníkov), je potrebné prihlásiť každé dieťa (účastníka) samostatne, po odoslaní formulára Vám na zadanú mailovú adresu prídu pokyny k ďalšiemu postupu, ak Vám pokyny obratom neprídu, skontrolujte spam alebo nás kontaktujte na info@taborykosice.sk

Meno a priezvisko účastníka:

Vek účastníka *
(chronické choroby, alergie, obmedzenia a iné)


Informácie o zákonnom zástupcovi (v prípade neplnoletého účastníka), alebo informácie o účastníkovi.

Vyplňte kontaktné informácie o zákonnom zástupcovi (v prípade neplnoletého účastníka), alebo informácie o účastníkovi, s ktorým budeme komunikovať vo veci organizačných a formálnych záležitostí spojených s podujatím. Uvedené informácie budú použité výlučne s organizáciou podujatia a s informovaním zákonného zástupcu (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastníka o plánovaných podujatiach. Zákonný zástupca (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastník, odoslaním formulára súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle uvedeného.

Ak máte záujem o vystavenie faktúry za účelom uplatnenia rekreačného poukazu, uveďte údaje rodiča, na ktorého žiadate vystaviť faktúru

Kontaktné údaje:Faktúra bude vystavená na údaje zákonného zástupcu (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastníka, ktorého údaje sú uvedené v tomto prihlasovacom formulári
Priestor pre poznámky a otázky.

Uveďte informácie ktoré považujete za dôležité, individuálne požiadavky, v prípade nejasností otázky na ktoré žiadate odpovede. Na otázky ohľadom informácií, ktoré nie sú uvedené v popise podujatia sa budeme snažiť odpovedať čo najskôr.

    

  • Odoslaním formulára zákonný zástupca (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastník, záväzne prihlasuje svoje dieťa na vybrané podujatie alebo účastníka na vybraný produkt.
  • Odoslaním formulára zákonný zástupca (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastník, súhlasí so spracovaním osobných údajov dieťaťa alebo účastníka, informovaním zákonného zástupcu (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastníka iného produktu o podujatiach organizátora, s vyhotovovaním audio, foto a videozáznamov z priebehu podujatia, alebo iného produktu, s vyobrazením dieťaťa alebo iného účastníka a so zverejnením týchto výstupov v rámci propagácie a dokumentácie podujatí a iných produktov.
  • Odoslaním formulára zákonný zástupca (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastník produktu prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.
  • Odoslaním formulára zákonný zástupca (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastník súhlasí s realizáciou tábora alebo iného produktu v zmysle uvedeného popisu s možnosťou zmeny programu na základe objektívnych okolností s dodržaním konceptu tábora, alebo iného produktu.
  • Odoslaním formulára zákonný zástupca (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastník záväzne súhlasí s úhradou tábora alebo iného produktu v zmysle pokynov, ktoré budú obratom po odoslaní formulára doručené zákonnému zástupcovi (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastník na ním zadanú mailovú adresu. Ak Vám tieto pokyny neprídu (skontrolujte aj schránku SPAM), kontaktujte nás mailom na info@taborykosice.sk
  • Odoslanie formulára je pred uhradením tábora alebo iného produktu posledným krokom, NEVYŽADUJEME UŽ ŽIADNU PRIHLÁŠKU V TLAČENEJ FORME, posledným krokom zo strany zákonného zástupcu (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastník je úhrada tábora alebo iného produktu. Najneskôr 7 dní pred konaním tábora alebo produktu pošleme mailom organizačné pokyny, orientačný program, informácie k nástupu a pod.


Odoslaním formulára zákonný zástupca (v prípade neplnoletého účastníka), alebo účastník prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.


Po odoslaní formulára Vám odošleme automaticky vygenerovaný e-mail s pokynmi k úhrade.

  Technické riešenie poskytuje spoločnosť Appkey s.r.o. V prípade technických požiadaviek nás kontaktujte na info@appkey.sk

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.